W mojej codziennej pracy wspieram swoich Klientów w sprawach cywilnych, w tym związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym, jak również prowadzę postępowania dotyczące nieruchomości oraz z zakresu prawa karnego. Ponadto, współpraca z podmiotami leczniczymi pozwoliła mi rozszerzyć moją praktykę w kierunku prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawnych aspektów badań naukowych.  

Opiniuję liczne umowy, sporządzam opinie prawne, udzielam porad prawnych oraz pomagam Klientom w wynegocjowaniu dla nich jak najlepszych warunków transakcji lub zakończenia powstałego sporu.

Moich Klientów reprezentuję w postępowaniach przed sądami, organami administracyjnymi, organami ścigania oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Nie dzielę spraw na te ważne i mniej, bo do każdej podchodzę indywidualnie, monitoruję na bieżąco prowadzone postępowania, dzięki czemu mój Klient ma pewność, że jest obsługiwany fachowo i z należytą starannością, a jego sprawa nie jest jedną z wielu

 


§ O mnie


Adwokat Adrianna Blumczyńska – Kaczmarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w poznańskich kancelariach i zajmując się głównie sprawami klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego i karnego, w tym reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania.

Obecnie, adwokat Adrianna Blumczyńska – Kaczmarek prowadzi sprawy cywilne, z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące nieruchomości, sprawy karne, jak również wspiera swoich klientów opiniując dla nich umowy, sporządzając opinie prawne, doradzając w negocjacjach czy reprezentując ich w postępowaniach przed sądami, organami ścigania oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Od 2015 roku współpracuje z jedną z poznańskich uczelni wyższych, dla której sprawuje bieżącą obsługę prawną. Udział w szkoleniach przedmiotowych pozwala jej na ciągłe kształcenie w zakresie wykonywanych obowiązków.

Adwokat Adrianna Blumczyńska – Kaczmarek biegle włada językiem francuskim.